داشبورد مدیریت سامانه ها

یکی از مشکلات سیستم های استعلام گیری ماهیت جزیره ای بودن آنها که باعث کنترل سخت کاربران برای استفاده از این سیستم ها می شود. همچنین کنترل دسترسی به سطوح متفاوت سامانه ها پیچیدگی های خاص خود را دارد. در نرم افزار مدیریت استعلام (نما) این مشکلات به طور کامل رفع گردیده است که می توان با آن علاوه بر مدیریت کاربران و شعب، تمامی تراکنش های ایجاد شده در کل نرم افزار را رهگیری نمود. همچنین تمامی سامانه ها به صورت مجتمع و به سادگی، قابل مدیریت و راهبری هستند.

ویژگی ها

  • مدیریت کاربران (قابلیت اتصال به دامین بانک/موسسه)
  • مدیریت شعب (قابلیت اتصال به وب سرویس های تعریف شده بانک/موسسه)
  • مدیریت نقش ها و مجوز ها
  • اطلاعات کاربری و تغییر کلمه عبور کاربران
  • ارسال پیام به کاربران