نما

سامانه استعلام از پست

در بسیاری از عملیات مالی یا اعتباری بانک ها/موسسات مالی اطلاع از محل سکونت اشخاص حقیقی یا حقوقی الزامی است. آگاهی از صحت اینگونه از اطلاعات را می توان از ماژول استعلام از پست نرم افزار نما بهره جست.

ویژگی ها

  • نمودار لحظه ای و بازه ای استعلام های موفق و ناموفق
  • استعلام نشانی اشخاص با استفاده از کد پستی، شماره تلفن یا شماره گواهی ثبت
  • استعلام حوزه فعالیت، کارگاه و مختصات اشخاص با استفاده کد پستی یا شماره تلفن
  • گزارشات جامع و ریز از شعب و استعلام ها
  • آرشیو استعلام ها