سامانه استعلام از چک برگشتی و تسهیلات و معوقات بانک مرکزی

یکی از مهمترین ابزار های اعتبارسنجی مشتریان، اطلاعات از چک های برگشتی اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنین میزان تسهیلات گرفته شده و یا میزان معوقات اشخاص می باشد که بسیاری از ریسک های بانکی را کاهش می دهد. سیستم استعلام چک برگشتی و سیستم استعلام تسهیلات و معوقات، دو تا از چند سرویس ارائه شده از سوی بانک مرکزی در نرم افزار نما می باشند.

ویژگی های سامانه استعلام از چک برگشتی بانک مرکزی

  • نمودار لحظه ای و بازه ای استعلام های موفق و ناموفق
  • استعلام چک های برگشت خورده اشخاص حقیقی و حقوقی
  • گزارشات جامع و ریز از شعب و استعلام ها
  • آرشیو استعلام ها

ویژگی های سامانه استعلام از تسهیلات و معوقات بانک مرکزی

  • نمودار لحظه ای و بازه ای استعلام های موفق و ناموفق
  • استعلام تسهیلات اخذ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
  • استعلام معوقات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
  • گزارشات جامع و ریز از شعب و استعلام ها
  • آرشیو استعلام ها