نما

سامانه استعلام از ثبت احوال

احراز هویت افراد مراجعه کننده به بانک/موسسه مالی همواره یکی از دغدغه های اساسی هر بانک/موسسه مالی می باشد. با نرم افزار نما علاوه بر احراز هویت افراد در لحظه، می توان اطلاعات پایگاه اطلاعاتی را به صورت دسته ای به روز رسانی کرد تا همواره از صحت اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی اطمینان حاصل گردد.

ویژگی ها

  • نمودار لحظه ای و بازه ای استعلام های موفق و ناموفق
  • استعلام به صورت تکی
  • استعلام عکسدار کارت ملی و کارت ملی هوشمند
  • استعلام دسته ای آنلاین
  • گزارشات جامع و ریز از شعب و استعلام ها
  • آرشیو استعلام ها