سیستم عامل جدید فورتی نت FortiOS v5  
 

شرکت فورتی نت در پی ارتقاء و بروز رسانی سیستم عامل ها و نرم افزارهای امنیتی خود، اقدام به انتشار سیستم عامل جدید FortiOS v5 نموده است.

این سیستم عامل که در حال حاضر برای دستگاه های FortiGate ، FortiManager ، FortiAnalyzer تولیده شده است، قابلیت های بسیار زیادی در اختیار مدیران شبکه ها قرار خواهد داد.

با توجه به قابلیت ها و امکانات اضافه شده در این نسخه ( بیش از 300 قابلیت جدید ) که در Release Note مربوطه نیر ذکر شده است، این اطمینان به مدیران شبکه های بزرگ داده خواهد شد که با ارتقاء سیستم عامل تجهیزات خود، کنترل و احاطه ی مضاعفی بر شبکه ی خود خواهند داشت.

جهت مشاهده ی لیست کامل امکانات FortiOS v5، اینجا را کلیک کنید . . .

 
 

 


FortiOS 5.0.0

FortiOS 5.0.0 B0128 and release notes are available for download from the Support site : httpss://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 FGT_40C, FGT_60C, FGT_80C,
 FGT_80CM, FGT_110C, FGT_111C,
 FGT_200B, FGT_200B_POE, FGT_300C,
 FGT_310B, FGT_311B, FGT_620B,
 FGT_620B_DC, FGT_621B, FGT_1240B,
 FGT_3016B, FGT_3040B, FGT_3140B,
 FGT_3810A, FGT_3950B, FGT_3951B,
 FGT_5001A, FGT_5001B, FGT_VM32,
 FGT_VM64, FWF_40C, FWF_60C,
 FWF_60CM, FWF_60CX_A, FWF_80CM,
 FWF_81CM, FGT_310B_DC, FGT_3040B_DC,
 FGT_3040B_LENC, FGT_3140B_LENC, FGT_3140B_DC,
 FGT_800C, FGT_1000C, FGT_100D,
 FGT_5101C, FGT_600C, FSW_5203B,
 FWF_20C, FGT_20C, FGT_60C_POE,
 FGT_20C_ADSL_A, FWF_20C_ADSL_A


Download FortiOS v5 Release Notes
Download FortiOS v5 Brochure

 
FortiAnalyzer 5.0.0

FortiAnalyzer 5.0.0 B0076 and release notes are available for download from the Support site : httpss://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 FAZ_1000B, FAZ_1000C, FAZ_100C,
 FAZ_2000A, FAZ_2000B, FAZ_4000A,
 FAZ_4000B, FAZ_400B, FAZ_400C,
 FAZ_VM32, FAZ_VM64, FAZ_200D,

 

FortiManager 5.0.0

FortiManager 5.0.0 B0076 and release notes are available for download from the Support site : httpss://support.fortinet.com
This concerns the following models:

 FortiConsole, FMG_1000C, FMG_100C,
 FMG_3000B, FMG_3000C, FMG_400B,
 FMG_400C, FMG_5001A, FMG_VM32,
 FMG_VM64, FMG_200D

Download FortiManager v5 Release Notes

 FortiClient 5.0.0

FortiClient 5.0.0 B161 and release notes are available for download from the Support site : httpss://support.fortinet.com
This concerns the following models:

 Windows_x64, Windows_x86


FortiClient Mac 5.0.0

FortiClient Mac 5.0.0 B0068 and release notes are available for download from the Support site : httpss://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 MacOS