پارتیان

فورتی گیت 70F

Fortigate 70F
FortiGate 70F-2
  • Threat Protection Throughput: 800 Mbps
  • IPv4 Firewall Throughput: 10 Gbps
  • IPS Throughput: 1.4 Gbps
  • Concurrent Sessions (TCP): 1.5 Million

فورتی گیت 70F

محصولات مرتبط

طراحی سایت : رادکام