پارتیان
پارتیان ابتکار پایداراخبارآسیب پذیری

اخبار

آسیب پذیری

رسانه جدید
آسیب پذیری بحرانی در OpenSSH
OpenSSH vulnerability CVE-2024-6387
آسیب‌پذیری جدید در OpenSSH که می‌تواند به اجرای کد از راه دور به عنوان کاربر ریشه در سیستم‌های لینوکس منجر شود
عبور از احراز هویت در bookmarks SSLVPN
عبور از احراز هویت در bookmarks SSLVPN
یک آسیب‌پذیری عبور از احراز هویت از طریق کلید کنترل شده توسط کاربر [CWE-639] در FortiOS و FortiProxy SSLVPN ممکن است به یک حمله‌کننده احراز هویت شده اجازه دهد تا از طریق دستکاری URL، به bookmarks کاربر دیگری دسترسی پیدا کند.
دسترسی خارج از محدوده در Captive Portal
دسترسی خارج از محدوده در Captive Portal
یک آسیب‌ پذیری نوشتن خارج از محدوده [CWE-787] و یک حمله به بافر با پشته [CWE-121] در Captive Portal FortiOS و FortiProxy ممکن است به یک حمله ‌کننده داخلی که دسترسی به Captive Portal دارد، اجازه دهد که از طریق درخواست‌های HTTP با ساختار خاص، کد یا دستورات دلخواه را اجرا کند.
اجرای کد از راه دور به دلیل پیکربندی خطرناک ELECTRONJS
اجرای کد از راه دور به دلیل پیکربندی خطرناک ELECTRONJS
یک آسیب‌پذیری کنترل نادرست در تولید کد ('تزریق کد') [CWE-94] در FortiClientLinux ممکن است به یک حمله‌کننده غیر احراز هویت اجازه اجرای کد دلخواه را از طریق فریب یک کاربر FortiClientLinux به بازدید از یک وب‌سایت مخرب بدهد.
نمایش1-4از4خبر

طراحی سایت : رادکام