سامانه استعلام از اتباع بیگانه (پژواک)

افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، همواره یکی از پر ریسک ترین عملیات بانکی بوده است. شناخت و اطمینان حاصل از این مهم را نرم افزار نما فراهم نموده است. همچنین امکان ثبت و ویرایش اطلاعات اتباع بیگانه (برای اصلاح اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی بانک/موسسه مالی) نیز در نرم افزار نما فراهم شده است.

ویژگی ها

  • نمودار لحظه ای و بازه ای استعلام های موفق و ناموفق
  • استعلام اطلاعات اتباع حقیقی و حقوقی بیگانه
  • ثبت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه در پایگاه اطلاعاتی پژواک
  • به روز رسانی اطلاعات پایه از پایگاه اطلاعاتی پژواک
  • بررسی پاسخ ثبت اطلاعات
  • گزارشات جامع و ریز از شعب و استعلام ها
  • گزارشات جامع و ریز از درخواست های ثبت اطلاعات شعب
  • آرشیو استعلام ها اشخاص حقیقی و حقوقی